Drivkræfter for prisudviklingen på ejerboligmarkedet

Denise Trine Candie Iwersen & Cecilie Rytter Nielsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Boligen er for de fleste danskere både det største aktiv og den største udgiftspost. Af denne årsag vurderes boligprisudviklingen at være en vigtig indikator for den danske økonomi og får derfor stor opmærksomhed i samfundet. Priserne på ejerboligmarkedet er generelt præget af udsving, som understreges ved at se på perioden før og efter finanskrisen. Finanskrisen har sat sine spor, men priserne er igen oppe på et højt niveau. Dette rejser spørgsmålet om, hvad der reelt ligger bag udsvingene på boligmarkedet. Afspejles priserne af de danske husholdningers økonomi og flyttemønstre samt de underliggende økonomiske faktorer - eller er der andre faktorer, der spiller en rolle? Der er flere faktorer, der påvirker priserne på boligmarkedet. Der er dog forskel på, om påvirkningerne betragtes på kort, mellemlang eller lang sigt. På lang sigt forventes udviklingen i boligens markedsværdi at følge inflationstakten plus en mindre realstigning i omegnen af 0,5 % (Jørgensen, 2010, s. 119). På mellemlang sigt vurderes en række underliggende samfundsøkonomiske forhold at præge ejerboligpriserne, hvor psykologiske faktorer vurderes at have en betydning for boligpriserne på kort sigt. Med opgaven ønsker vi at undersøge, hvilke faktorer der bestemmer priserne på ejerboligmarkedet på kort og mellemlang sigt. Her sættes fokus på de klassiske fundamentals, men også de psykologiske faktorer, som anerkender effekten af menneskets psyke. Det psykologiske aspekt skal medvirke til at forklare, hvorfor boligpriserne ikke altid følger de samfundsøkonomiske forhold. Ydermere vil analysen fokusere på låneformernes udvikling og hvilke tendenser, der gør sig gældende inden for realkreditverdenen. Fra Kartoffelkuren i 1986 og frem til i dag er der foretaget en række ændringer, både hvad angår realkreditlempelser og finansielle innovationer. Vi ønsker gennem vores analyse at blive klogere på, hvilken indflydelse disse tiltag har for ejerboligpriserne, og om hvorvidt eksistensen af de nye låneformer har en signifikant påvirkning på boligprisernes udvikling. Dette leder os derfor frem til nedenstående problemformulering.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages67