En analyse af revisionsprocessen baseret på intern kontrol - i relation til revisors mulighed for at opdage besvigelser begået på ledelsesniveau

Jacob Brinch & Kasper Klug Kjørnæs

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling søger, på baggrund af revisionsstandarderne, at identificere gældende regler for revision, herunder revisionsprocessens inddragelse af intern kontrol. I denne kontekst er det relevant at gennemgå revisionens overordnede historiske udvikling i forhold til omverdenens forventninger til revisionen. Afhandlingens problemstilling er som følger: "Hvordan har revisionsprocessens basering på intern kontrol påvirket revisors mulighed for at opdage besvigelser på ledelsesniveau og er revisionsprocessen i overensstemmelse med hvad omverdenen forventer?"

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages151