Determinants of Market Consolidation in the Container Shipping Industry

Thomas Gjørtler Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Containerindustrien er blevet mere konsolideret, og de største rederier er større end nogensinde før. Rederierne har tiltagende indflydelse, nu hvor de fem største rederier repræsenterer mere end halvdelen af verdenskapaciteten. Specialet undersøger, hvilke faktorer der har bidraget til denne udvikling, og det kvantificerer faktorernes indflydelse. For at undersøge omtalte problemformulering er eksisterende litteratur undersøgt med det formål at bestemme mulige determinanter til videre undersøgelse. Studiet er afgrænset til 856 relevante virksomhedsopkøb, og påvirkningen af de forefundne mulige determinanter er analyseret i en række regressionsanalyser. Yderligere er det enkelte opkøbs virkning på en række virksomhedsspecifikke performancemål undersøgt i perioden tre år før til tre år efter annoncering af opkøbet. Resultatet viser, at priserne på nybyggede og brugte skibe signifikant påvirker virksomhedshandlerne, og det indikerer, at rederierne i stigende grad opkøber virksomheder, når dette er billigere end at købe nye skibe. Yderligere indikerer resultaterne, at rederierne øger deres flåde igennem bl.a. disse opkøb, når fragtraterne tillader større indtjening, og specielt hvis de ikke fik bestilt nok skibe fra værfterne året forinden. Stigende omkostninger igennem højere udgifter til brændstof motiverer samtidig til opkøb, da opkøb tillader en optimering og forhåbentlig reducering af de operationelle omkostninger. De opkøbte virksomheder har generelt en lavere EBIT-margin ROA end industrien, hvilket kunne indikere, at opkøberen har en formodning om at være i stand til at skabe operationelle synergier. Dog viser analyser af finansielle nøgletal op til tre år efter handlens annoncering, at disse optimeringer og synergier ikke varer ved. Studiet indikerer, at opkøb af rederier til en vis grad kan estimeres en til to år frem i tiden ved at analysere de fundne determinanter. Specialet konkluderer, at større rederier opkøber mindre rederier, når de vil optimere operationelle omkostninger, reducere konkursrisiko, samt når de har brug for at udvide deres flåde for at fange en stigende fragtrate, og når dette er billigere at gøre igennem opkøb af konkurrerende rederier end at købe nybyggede skibe

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages96