Den optimale investering i ejendomme

Philip Ellgaard Jensen & Frederik Atli Pinholt Rasmussen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Der er i Danmark mange måder at drive virksomhed på. De mest ”normale”, eller med andre ord: mest anvendte, former er kapitalselskab (f.eks. ApS) og enkeltmandsvirksomhed. Det store spørgsmål mange erhvervsdrivende stiller sig selv, revisor og advokat er hvilken selskabsform skal jeg vælge? Er den ene bedre end den anden? Dette er nogle svære spørgsmål at besvare og afhænger af mange faktorer som virksomhedens aktivitet, udviklingen i virksomhedens aktivitet, den ønskede administrative byrde og meget mere. Valget af selskabsform har blandet andet betydning for den måde man lader sig beskatte på. Selskaber og enkeltmandsvirksomheder er beskattet forskelligt og der er en række fordele og ulemper ved begge. Ejere af private virksomheder (red. Enkeltmandsvirksomheder I/S´er) har tre ordninger de kan vælge i mellem, når det kommer til beskatningen. At vælge den ”rigtige” kan være svært at tage stilling til og afhænger igen af aktiviteten mv. Selskaber derimod beskattes dog kun efter en ordning og er af nogle set, som det ”simple” valg. Dog er selskaber underlagt en række selskabsretlige krav, som enkeltmandsvirksomheder ikke er underlagt. Investering i ejendomme er et stort markedet og historisk har det givet et godt afkast at investere i ejendomme i Danmark, herunder især København.1 Efter finanskrisen i 2007 – 2008, hvor ejendomspriserne tog et dyk og renterne blev sænket, har ejendomsmarkedet været opadgående. Dette har medført store gevinster til ejendomsinvestorerne og dermed også spekulation i at betale så lidt skat, som muligt, af gevinsterne. Denne opgave har til hensigt at belyse, hvilken selskabsform der er optimal i forhold til investering i fast ejendom. Herunder hvilke fordele og ulemper, der er ved anvendelse af et selskab henholdsvis enkeltmandsvirksomhed, og hvilke skattemæssige konsekvenser det indebærer.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages74