Deleøkonomi og de skattemæssige perspektiver

Emilie Kjær Bruun Madsen & Louise Frederiksen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Udbud/efterspørgsel er en matematisk beregning, der forudsiger pris og mængde på udvalgte produkter, der sælges på et marked med fuldkommen konkurrence. I denne teori er markedet motiveret af penge, hvor alt vejes og måles i forhold til dets pengeværdi, idet der produceres mere for den rette pengeværdi. Overfloden af produkter har blandt andet medvirket til, at der er store klimaforandringer, der i de seneste par år er blevet tydeligere og dermed har sat sit præg. I den forbindelse har der været mere fokus på deleøkonomi og dens værdier. Verden bevæger sig hen imod en “dele-og-låne”-kultur og dermed væk fra den traditionelle “køb-ogsmid-væk”-kultur. Ved “dele-og-låne”-kulturen strækkes ressourcernes levetid. Deleøkonomi kan ikke i sig selv stoppe klimaforandringerne; dog kan deleøkonomien være med til at ændre holdninger og handlemønstre. Overordnet set rummer deleøkonomi mange muligheder for både brugere, samfundet og samfundsøkonomien. Men med mulighederne opstår der en række skattemæssige udfordringer, som der skal tages stilling til, hvilket dette projekt vil belyse.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages72