Outsourcing af service: Optimering gennem Multi Vendor koncept i Novozymes

Annette Pedersen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

I Novozymes har man historisk selv varetaget administration og håndtering af ca. 60 serviceudbydere ifm. laboratorieservice, hvilket kræver høje administrationsomkostninger og ressourcer primært i Novozymes laboratorier. Med fokus på kernekompetencer ses muligheden for at outsource denne del gennem et Multi Vendor koncept, hvor Novozymes kontaktflade reduceres til én udbyder, der varetager administration, service af udvalgt udstyr, samt løbende registrering af al data i et tilpasset IT system. Det strategiske partnerskab med en konceptudbyder kan bidrage til at Novozymes får et højt og ensartet serviceniveau gennem etablering af faste ”on-site” teknikere og administrativt personale med let tilgængelighed og brede kompetencer indenfor service af laboratorieudstyr. Samarbejdet kan generere en række omkostningsbesparelser gennem at samle sine aktiviteter hos én udbyder, der foruden at besidde en stærk forhandlingsposition grundet sit netværk, kan samle en række serviceopgaver indenfor egen organisation og spare kunden for transportomkostninger og andet. Et kundetilpasset databasesystem kan samle alle data omkring hvert laboratoriums udstyr, service, TCO omkostninger og dokumentation på ét sted, for derved at skabe en gennemsigtighed som ikke tidligere har været til stede i Novozymes. Konceptet indebærer dog risiko for at fravalg af udstyrsproducentens specialistviden forringer serviceniveauet, hvorfor udstyrets og derved laboratoriernes produktivitet kan forringes. Det er væsentligt at Novozymes juridisk stiller sig i en position, hvor de kan handle i flere henseender såfremt konceptudbyderen ikke lever op det det forventede og aftalte serviceniveau. Skal optimering af laboratorieservice gennem et Multi Vendor koncept opnå succes er det afgørende at det ledelsesmæssige ”commitment” er på plads og synligt. Kommunikation til interne såvel som eksterne interessenter skal fra ledelsesniveau være kort, klart og præcist, foruden at inddrage forandringsagenter internt i organisationen tidligt i forløbet. At sikre organisationens opbakning om en ændret servicestrategi er afgørende for at Novozymes gennem outsourcing kan opnå den fulde effekt. Eksisterende leverandørrelationer er væsentlige at vurdere og håndtere professionelt eftersom gode langvarige relationer fortsat skal eksistere, blot ikke vedr. service med fx ved køb af udstyr og udvikling af nye metoder. En bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer med fokusering på kernekompetencer samt en garanti for overholdelse af kvalitetsmæssige samt interne og eksterne regulativer kan bidrage til at sikre opretholdelse af Novozymes konkurrencemæssige fordele.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages80