Danske Børsintroduktioner 1995-2011

Kristian F. Juul

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Underprisfastsættelse er et kendt fænomen indenfor børsnoteringer på både det danske og udenlandske aktiemarked. Der findes mange teorier og empiriske undersøgelser omkring dette på både det danske og udenlandske marked. Men hvor udbredt har det været på det danske marked de seneste 15 år? Der vil i det følgende blive diskuteret relevante teorier omkring underprisfastsættelse af børsnoteringer generelt. Derudover vil der med udgangspunkt i det danske aktiemarked i perioden 1995-2011 blive testet flere hypoteser på baggrund af teorierne omkring underprisfastsættelse ved børsintroduktioner. Hvis børsnoteringer er underprisfastsat vil det betyde at der er positive afkast fra 1. dag, og det vil derfor blive undersøgt om der har været positive afkast ved børsnoteringer i perioden fra 1995- 2011. Moral Hazzard modellen er endnu en model som prøver at forklare underprisfastsættelsen. Denne model indikerer at asymmetrisk information mellem udbyder og emissionsbanken kan have betydning for underprisfastsættelsen, men om dette også er tilfældet på det danske marked testes ligeledes. Signalmodellerne er modeller der beskriver underprisfastsættelse ved børsintroduktioner ved at virksomheden underprisfastsætter for at signalere høj værdi overfor investorerne. Kan der på det danske marked findes støtte til denne model igennem de seneste 15 år? Udover signalmodellerne testes der om forskellige karakteristika har en betydning for underprisfastsættelsen af aktierne, og om disse karakteristika kan bruges til at forklare en del af underprisfastsættelsen. Slutteligt kigges der på Hot Issues i markedet, som er meget relevant i forhold til nedgangen i børsnoteringer de seneste år og forventningen om flere de kommende år. Det undersøges om der er indikationer for at der har været Hot Issues i Danmark de seneste år, samt om der findes støtte på det danske marked til stabiliseringsaftaler og pre-selling feedback hypoteserne. Er der nogen af disse teorier og hypoteser som kan være med til at forklare en eventuel underprisfastsættelse af børsintroduktioner på det danske marked i perioden 1995-2011? Hvilke kan give den bedste forklaring?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages171