Nyttiggørelse af efteruddannelse

Elsebeth Gade Henriksen & Hanne Løngreen

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

I 2006 tog den danske regering en række initiativer med den hensigt at positionere Danmark i relation til globaliseringen. Et af initiativerne har fokus på efteruddannelse af voksne. Hensigten med afhandling er at undersøge, hvordan den offentlige organisation håndterer udfordringerne i forbindelse med nyttiggørelse af efteruddannelse i krydspresset mellem samfundets forventninger og senmodernitetens individualiseringstendens. Afhandlingens analysestrategiske sigte er først og fremmest at beskrive efteruddannelse i et historisk institutionelt perspektiv, hvor der abonneres på Douglass North’s institutionelle teori. Dernæst anvendes modernitetsteorier, med det formål at iagttage de dynamiske kræfter og pres som samfundet i senmoderniteten er karakteriseret ved, og som har betydning for institutionen efteruddannelse. Af modernitetsteoretikere trækkes på Giddens, Bauman, Senneth og Honneth. Endelig fokuseres på, hvordan den offentlige organisation forsøger at håndtere de ovenfor nævnte pres ved hjælp af endnu en institutionel analyse baseret på W. R. Scotts teori. Afhandlingen konkluderer, at den offentlige organisation ikke forholder sig aktivt til nyttiggørelse af efteruddannelse i relation til enkeltindividet, og der ligger derfor et strategisk potentiale for den offentlige organisation, hvis denne skal klare sig fremadrettet i globaliseringsprocessen

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2007
Number of pages105