Danish BIDding : Engaging Private Real Estate and Business Owners in Danish Business Improvement Districts

Freia Reedtz Holck

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling har til formål at bidrage til viden omkring etableringen af den offentlige og private samarbejdsmodel BID, Business Improvement District, i Danmark. Dette gøres med et specifikt fokus på, hvordan man kan engagere private ejendomsejere og forretningsejere i at investere i byplanlægnings- og fornyelses projekter, der er struktureret efter denne model. Erfaringer fra sådanne projekter i Danmark er, at netop denne gruppe interessenter er svære at motivere. Ved at undersøge om der kan findes et sæt af forslag til eller en model for, hvordan man kan engagere folk, positionerer metoden for afhandlingen sig et sted mellem det positivistiske og det fortolkende felt. For at undersøge denne problemstilling tager afhandlingen udgangspunkt i et kvalitativt samfundsvidenskabeligt studie af, hvordan folk der allerede har været en del af et BID struktureret projekt har oplevet processen, samt hvilke barrierer der tilsyneladende forhindrer folk i at engagere sig. Dette gøres ved at analysere et casestudie af to sådanne projekter, henholdsvis i Hillerød og Kalmar, og sammenligne dem med et casestudie af Vibehusene i Københavns Fuglekvarter. Denne analyse understøttes af en indledende oversigt over det teoretiske felt samt den situationelle kontekst for introduktionen af BID modellen i Danmark. Derudover inkluderer casestudiet en refleksion over eksisterende erfaringer med BID strukturerede projekter, navnlig i Danmark. Ud fra en pragmatisk analyse af data fra de to casestudier, bliver det konkluderet, at der ikke findes en mærkbar forskel på fordelene ved at investere og indvendingerne imod. Derimod kan løsningen findes i måden hvorpå og hvornår information omkring projektet bliver delt. Ud fra denne tese stiller afhandlingen en række forslag for hvordan denne informationsdeling kan optimeres, samt introducerer en model for hvornår informationen med fordel kunne distribueres. Dette inkluderer en anbefaling af fokus på hvordan disse projekter bidrager til det lokale samfund, vigtigheden af historiefortælling i den indledende præsentation, en mere konkret oversigt over direkte økonomiske fordele, fokus på de kommunikative aspekter af BID projekter samt muligheden for deltagelse i beslutningsprocesserne i byplanlægning

EducationsCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Multikulturel Kommunikation i Organisationer), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages85
SupervisorsHenrik Johannsen Duus