Crowdsourcing Video Advertisments: A study of the common practices and reasoning relating to use of crowdsourcing for the conceptualisation and production of video advertisements by major brands

Anne Sophie Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Det følgende undersøger de metoder, hvormed fænomenet crowdsourcing bliver taget i brug, i forbindelse med konceptualisering og produktion af reklamefilm, samt det bagved liggende rationale for, hvorfor crowdsourcing anvendes. Indledningsvis tager analysen sit empiriske udgangspunkt i et repræsentativt udsnit af crowdsourcing initiativer, der har været foretaget offentligt, af større internationale brands i 2014 og 2015. Denne analyse har tilvejebragt en forståelse for de forskellige implementeringer af crowdsourcing inden for definerede felt, som har muliggjort en opdeling af praksis i seks overordner kategorier af varierende kompleksitet og egnethed i forhold til anvendelsesintention. Ud fra denne klassificering er der foretaget en kvantitativ analyse, der kortlægger omfanget af respektive kategoriers anvendelse inden for perioden 2012-2015, samt hvorledes de er blevet medieret, for at afdække hvorledes crowdsourcing hyppigst implementeres. Herudover undersøges det om en eventuel udvikling, i fordeling over den undersøgte fireårige periode, illustrerer tendenser inden for området, som kan give et pejlemærke om crowdsourcing’s fremtid inden for reklamefilm.Herefter er der foretaget en kvalitativ analyse af hvilke forventede fordele der har motiveret henholdsvis brands til at anvende crowdsourcing samt filmskabere og “crowdet” til frivilligt at deltage. For at vejlede blikretningen og teorivalget, har denne analyse taget sit empiriske udgangspunkt i den subjektive forståelse for potentielle fordele og begrænsninger ved crowdsourcing som gives udtryk for af informanter, der er positioneret på centrale positioner relativt til feltet som undersøges. Nævnligt repræsentanter for medierende online crowdsourcing platforme, der subjektivt kan aggregere hvilke motivationer de opfatter som værende de dominerende hos deres kunder. Og filmskabere med personlige erfaringer inden for feltet, der kan give udtryk for eget rationale. Afslutningsvis søges indsigt i hvilke fordele der motiverer crowdsourcing generelt tilbageført til de definerede kategorier for at kunne diskutere de respektive fordele ved hver, hvilke anvendelser de hver i sær er egnede til, samt foretage en generel reflektion over crowdsourcings begrænsninger.Opsummerende fremhæver analysen seks overordnede og ret differentierede metoder hvormed crowdsourcing anvendes, relativ til forskellige aspekter af processen forbundet til produktionen af reklamefilm. Der fremgår ydermere nogle meget klare tendenser i udvikling i perioden 2012-2015 der indikerer at crowdsourcing per 2015 er i tilbagegang. Dette relaterer sig særligt til nogle kategorier, som analysen derfor prøver at forklare med udgangspunkt i de kortlagte fordele og ulemper forbundet med hver kategori.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages114