Risk management reporting and value creation in Danish companies

Dennis Bøttern Nielsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling fokuserer på risikorapportering i forbindelse med større danske virksomheders aflæggelse af årsregnskaber og specielt på forholdet mellem omfanget af de underliggende risikostyringssystemer og udviklingen i de respektive aktiekurser igennem en 3-årig periode omfattende den finansielle krise. Målet er at afdække, hvilke konklusioner der kan udledes med hensyn til effekten af implementering af strategiske risikostyringssystemer. En analyse af eksisterende forskning og specielt COSO’s standard for enterprise risk management har afdækket hvilke elementer, der er essentielle for et omfangsrigt risikostyringssystem. Disse elementer har ledt til definition af 12 parametre som har muliggjort måling af omfanget af de rapporterede risikostyringsstyringer. Resultatet af analysen har påvist en statistisk signifikant positiv korrelation mellem omfanget af de enkelte risikostyringssystemer og udviklingen i de respektive aktiekurser igennem perioden omfattende den finansielle krise. Det har ikke været muligt at konkludere entydigt på kausaliteten imellem de to variable, mens de omfangsrige teoretiske argumenter og det faktum at mange virksomheder bevidst vælger at investere i strategisk risikostyring indikerer tilstedeværelsen af en sådan sammenhæng. Afhandlingen inkluderer ligeledes en analyse af udviklingen i selve rapporteringen af risikostyring i forbindelse med virksomhedernes aflæggelse af årsregnskaber. Denne analyse har vist en kraftig vækst i omfanget af rapportering over den seneste 5-årige periode. Danske virksomheder har i stigende grad valgt at rapportere omkring deres risikostyringssystemer, deres risiko filosofi, og hvordan de imødegår de identificerede risici. Dansk lovgivning og anbefalingerne omkring god selskabsledelse har medvirket til en øget fokus på risiko rapportering, og det forventes, at denne udvikling fortsætter. Mens danske virksomheder i 2005 var karakteriserede ved en relativt lav grad af risikostyrings implementering, har analysen vist, at omfanget af de eksisterende systemer i dag er væsentlig større. Halvdelen af de 53 største danske børsnoterede virksomheder har iværksat strukturerede strategiske risikostyringssystemer. Analysen viser dermed også, at mange virksomheder stadig ikke har valgt at udnytte værdien af strategisk risikostyring, som afhandlingens analyser indikerer er til stede. Tættere tilknytning af identifikation og udnyttelse af strategiske muligheder i risikostyringsprocessen præsenteres i afhandlingen som en mulig facilitator for den videre udvikling.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages110