Aktiebaserede incitamentsordninger i unoterede danske selskaber

Helle Muff Højbjerg Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hvilke overvejelser bør danske unoterede selskaber gøre sig forud for etablering af et aktiebaseret incitamentsaflønningsprogram?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages100