Sambeskatning: En dybdegående behandling af koncerndefinitionen i SEL § 31 C. En gennemgang af hvordan man opgør sambeskatningsindkomsten samt mulighederne for at optimere denne

Sonja Lind Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Jeg vil i opgaven gerne foretage en overordnet gennemgang af de danske sambeskatningsregler. Hertil ønsker jeg i særdeleshed at kigge på den nye koncerndefinition samt hvilken betydning denne har på sambeskatningen i praksis. Jeg ønsker også at kigge på hvilke muligheder man har for at kunne optimere sambeskatningsindkomsten, når et selskab indgår i en ny koncern bl.a. gennem underskudsudnyttelse. Opgaven vil bygge på praktiske og teoretiske eksempler, og der vil med udgangspunkt i overstående problemformulering blive belyst følgende konkrete spørgsmål: · Hvornår skal selskaber sambeskattes? · Hvilken indflydelse har den nye koncerndefinition på sambeskatningskredsen? · Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten, og hvilken rolle spiller administrationsselskabet i forbindelse med opgørelsen af denne? · Hvilke overvejelser skal man som koncern have med, når et selskab træder ind eller ud af en koncern, for at optimere sambeskatningsindkomsten mest muligt? · Hvordan behandles underskud i en koncern? · Har den nye koncerndefinition nogen indflydelse på hvordan man kan optimere sambeskatningsindkomsten?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages86