Application governance: An Analysis on the Distribution of Decision Authority and Task Responsibility

Phillip Bredahl

Student thesis: Master thesis

Abstract

Forskningen viser, at manglen på formelle governance strukturer kan lede til misforhold mellem virksomhedens forretnings- og IT mål, og at virksomheder med en effektiv it-governance struktur klarer sig bedre end virksomheder, der forfølger en lignende strategi på grund af tættere tilpasning mellem IT-investeringer og forretningsmæssige mål (Weill og Ross, 2004). Men, at definere effektive governance strukturer ved applikationsniveaut, afhænger af den specifikke forretnings applikation og dets egenskaber (Winkler og Benlian, 2012; Winkler og Brown, 2013). På denne baggrund er formålet med denne opgave at undersøge de systemegenskaber der har indflydelse på fordelingen af beslutningstagen og opgaveansvar. Baseret på litteratur om application governance er en research-model blevet udarbejdet som består af to teoretiske perspektiver (transaktionsomkostnings teori og den ressource-baserede tilgang), seks systemegenskaber og tre governance egenskaber. Ved hjælp af et spørgeskema, blev en række hypoteser omkring systemegenskabernes indflydelse på governance strukturer testet med svar fra systemejere og superbrugere. Resultaterne viser betydelige sammenhænge mellem beslutningsrettigheder og funktionel specificitet, den samlede specificitet, størrelsen af anvendelsesområdet, hyppigheden af forandringer og strategisk værdi. Samlet set støtter resultaterne af denne undersøgelse op om brugbarheden af transaktionsomkostnings teori og den ressource-baserede tilgang til at forklare governance strukturer på applikatonsniveau, og kan vejlede ledere med hensyn til allokering af beslutningstagen og opgaveansvar baseret på en række systemegenskaber.

EducationsMSc in Business Administration and Information Systems, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages73