Andelsboligens prisfastsættelse i praksis: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse be‐ eller afkræfte at dette sker?

Jonas Damm

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Financial Planning, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2013
Number of pages107