A theoretical approach to pricing of leveraged loans

Jacob Aksglæde & Martin Guldmann

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialet omhandler en teoretisk tilgang til prisfastsættelse af syndikerede lån udstedt af højt gearede virksomheder1. Med udgangspunkt i Leland's (1994) teori for prisfastsættelse af virksomhedsgæld udarbejdes en prisfastsættelsesmodel for sekventielt opdelt gæld. Modellen anvendes på et case study, hvorfra priserne for de underliggende trancher i ISS' gældsstruktur determineres. En sammenligning mellem de beregnede teoretisk priser og de egentlige observerede markedspriser indikerer, at senior tranchen indeholder en betydelig likviditetspræmie. Som følge af likviditetskrisen er leveraged loan markedet blev utrolig hårdt ramt. Tidligere tiders ekstremt høje likviditet er blevet erstattet af et stort salgspres fra såvel banker som institutionelle investorer. Specielt market value CLOs og hedge funds har været tvunget til at mindske deres gearing og derved sælge ud af deres porteføljer. Dette har været med til at skabe en ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Endvidere har den nuværende recession betydet, at priserne er faldet endnu mere. Lån, der tidligere blev handlet omkring kurs 100, kunne d. 31.12.2008 erhverves i omegn af kurs 60. Fundamentet for en korrekt prisfastsættelse af leveraged loans beror på en dybdegående forståelse af markedets drivkræfter samt strukturen på de forskellige låntyper. Leveraged loans er typisk udstedt i forbindelse med, at et givent selskab opkøbes af en kapitalfond. Finansieringen af gælden ydes i et fællesskab af banker på enslydende vilkår. De ledende agentbanker har i den forbindelse tjent store fees på først at yde lånene for så efterfølgende at sælge store dele videre i en nøje struktureret syndikeringsproces. Dette har blandt andet ført til, at bankerne har været i hård konkurrence for at vinde mandater til at arrangere disse omfattende gældsstrukturer. Som følge heraf er gearingen og kompleksiteten af strukturerne på leveraged finance transaktioner blevet væsentligt forøget. Dette har været stærkt medvirkende til lånenes betydelige forringelse efter finanskrisen begyndelse.

EducationsMSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages128