Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S: Overdragelse fra Senior til Junior

Katrine Hulgaard Jensen & Cherie Bausager Brydov

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Mange danske virksomheder står overfor en aldrende ejerkreds og inden for de kommende år vil det derfor være nødvendigt at tage stilling til, hvad der skal ske med virksomheden, når ejerens pensionstilværelse nærmer sig. Mange virksomhedsejere har dog ikke nogen plan for et generationsskifte, på trods af at tidspunktet nærmer sig. Erfaringer viser, at planlægges et generationsskifte ikke i god tid, kan det besværliggøre om end umuliggøre hele generationsskifteprocessen. De personlige ønsker og finansielle muligheder, som de involverede parter har, bliver måske ikke udnyttet bedst muligt og dermed opnås ikke den bedste løsning for et generationsskifte. Et generationsskifte handler nemlig ikke kun om overdragelse af en virksomheden fra den nuværende ejer til den kommende ejer her og nu, men i lige så høj grad om at sikre fremtiden både den tidligere ejer, den nuværende ejer og ikke mindst for selve virksomheden. Et generationsskifte er desuden forbundet med en lang række lovgivningsmæssige begrænsninger og muligheder, som vedrører både skattemæssige, selskabsstrukturmæssige og finansieringsmæssige problemstillinger. Reglerne kan være vanskelige at forstå for ”almindelige mennesker”, hvorfor det i en generationsskifteproces er nødvendigt at involvere professionelle samarbejdspartnere som eksempelvis advokat og revisor. Hertil kommer de mere følelsesmæssige problemstillinger, som der kan være forbundet med et generationsskifte, særligt når der er tale om en familieejet virksomhed. Er den nuværende ejer overhovedet klar til at give slip på sin virksomhed og hvem er den helt rigtige til at overtage virksomheden? Afgørende er det, at den nuværende ejer forholder sig til denne type spørgsmål i god tid. Det er lige så afgørende, at alle virksomhedens interessenter tages med i overvejelserne, når der foretages et generationsskifte, så den gode relation også er til stede efter generationsskiftet. Med baggrund i dette problemfelt, ønsker opgaveskriverne, at belyse hvordan man bedst muligt kan gennemføre et generationsskifte af en familieejet virksomhed.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages82