E-kommunikation – mulighed eller risiko? En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brugen af e-kommunikation i Tyskland og Danmark

Signe Birkum Petersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I min afhandling ønsker jeg at undersøge hvorvidt kulturen kan siges at have indflydelse på tyskere og danskeres accept og brug af ny teknologi samt hvordan eventuelle kulturelle forskelle mellem disse to grupper influerer deres brug af ekommunikation med den praktiserende læge. Valget af fokus på forholdene i Tyskland og Danmark kan tilskrives min uddannelsesmæssige profil. Til sidst i afhandlingen foretages en vurdering af, hvordan det vil være muligt at tage højde for eventuelle kulturforskelle mellem tyskere og danskere i forbindelse med implementeringen af Action Plan for a European e-health area.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages147