Det danske boligmarked: En analyse af boligformerne på det danske boligmarked belyst ved user costs samt en analyse af det offentliges påvirkning heraf

Martin Toft

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Ved at betragte det danske boligmarked og de forskellige boligformer, samt læse diverse afhandlinger og artikler omkring det offentliges påvirkning af boligforbruget har der meldt sig følgende spørgsmål, der har dannet grundlaget for denne opgave og udformningen af problemformuleringen. - Hvilke boligformer er der på det danske boligmarked og hvem bebor dem? - Hvad er omkostningerne ved at bo i de forskellige boliger og hvilke faktorer påvirker omkostningerne? - Hvordan påvirker det offentlige de forskellige boligformer?

EducationsGraduate Diploma in Financial Planning, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages67