Finansiering af internationale solenergi projekter

Joachim Lahav

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

af elektricitet ved hjælp af solcellepaneler er stadig meget dyrere end ved traditionel brug af fossile brændstoffer, selvom prisforskellen falder år for år. Dels stiger prisen på fossile brændstoffer, og dels er der store teknologiske fremskridt og øget konkurrence på solcelle området. For at fremme oprettelsen af solcelleparker tilbyder mange lande forskellige former for subsidier. Disse støtteordninger gør investeringer i solenergi særlig attraktive. Et stort antal solcelleparker oprettes i disse år i forskellige lande, finansieret både af private og institutionelle investorer. En dansk investor kan investere i solcelle anlæg, i andre og mere solrige egne af verden, hvor der også findes økonomiske incitamenter. Denne opgave ønsker at belyse komplekset omkring investering i solenergi. Hvorfor er solenergi projekter interessante og rentable for danske investorer? Hvad består et typisk projekt af? Hvad er udbyderens forpligtelser? Opgaven vil beskrive de overvejelser som en dansk investor i solenergiprojekt bør foretage sig, hvilke muligheder investoren har. Hvilke selskabsformer passer til de forskellige investortyper? Hvilket afkast kan investoren forvente, og hvilke garantier kan man få? Opgaven gennemgår finansieringsformer, støtte og vilkår, muligheder og risici, skattepolitikken, fordele og ulemper, investeringshorisont og forventninger.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages65