Kan frivillige hjælpe ledige i job?

Jens Folman

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Denne masterafhandling indeholder en analyse af frivilligindsatsen på beskæftigelsesområdet i Kalundborg, hvor jeg er arbejdsmarkedschef. Konkret kigger jeg nærmere på det korps af frivillige rollemodeller, som blev etableret under Jobcenter Kalundborg i 2014. Det er altså ikke samarbejdet med de frivillige organisationer der er genstandsfelt for min analyse. Det er jobcentrets eget korps af frivillige. Inddragelse af 'egne' frivillige er nyt for os i jobcentret. Vi har selvfølgelig haft en idé om hvorfor vi inddrager frivillige, hvordan vi vil gøre det, og hvad vi vil opnå med det. Og vi har haft et ganske klart billede af, hvordan vi inddrager frivillige på den mest begavede måde - og handlet ud fra dette billede. Men om det så også er den mest begavede model vi har valgt, det ved vi faktisk ikke. Primært fordi, at inddragelse af et korps af egne frivillige på beskæftigelsesområdet er relativt nyt. Der er ikke noget sammenligningsgrundlag, ingen evidensbaseret forskning og ingen målesystemer, der kan fortælle os, om det vores frivillige gør, rent faktisk virker. Min undersøgelse her skaber således ny relevant viden for os. Og bare for en god ordens skyld: Det er ikke et mål i sig selv, at jobcentret inddrager frivillige i beskæftigelsesindsatsen. Det er et mål, at jobcentret leverer resultater. Helt konkret skal vi få de ledige i job eller uddannelse, og virksomhederne skal have den arbejdskraft de efterspørger. Derfor har denne opgave fokus på skabelsen af værdi og på styring. Et centralt element har været at se på, om inddragelsen af frivillige har skabt værdi. Og et andet centralt element har været, at se på, om den måde jobcentret har søgt at styre de frivillige rollemodeller på, har haft betydning for den værdi rollemodellerne har skabt. Inden jeg gik i gang med analyse- og skrivearbejdet, havde jeg en snak med min kommunaldirektør om mit masterprojekt. Udover gode input i forhold til det forestående arbejde, så udfordrede han mig også på mit styringsfokus. Konkret spurgte han mig, om man overhovedet skal tænke i at styre frivillige? Bør man ikke snarere tænke i at facilitere en inddragelsesproces, hvis man vil samskabe med frivillige? Jeg noterede ned, og gik hjem og tænkte videre over hans input. Og endte med at fastholde mit fokus på styring i afhandlingen her. For min kommunaldirektør sætter fingeren lige ned i det paradoks vi står med, når vi gerne vil inddrage frivillige: På den ene side vil vi gerne, at de frivillige leverer nogle resultater - altså på organisationens præmisser. På den anden side fungerer frivillighed jo netop ikke på organisationens præmisser, men på frivillighedens egne præmisser. Den enkelte frivillige er drevet af at gøre en forskel for den enkelte borger, og er styret af tilstedeværelsens og frivillighedens logik fremfor jobcentrets resultatorienterede logik. Jeg tænkte, at det meget vel kan være, at vi ikke kan gøre os nogle forhåbninger om at styre de frivillige, hvis vi vil have dem inddraget og fastholdt i beskæftigelsesindsatsen. Men det er fortsat en analyse værd: Især hvis analysens resultater også skal bruges i forhold til vores fremtidige tilrettelæggelse af frivilligindsatsen på beskæftigelsesområdet. Og det skal den. Min ambition er, at lave en bagudrettet analyse - hvad er det vi har gjort indtil nu? - med henblik på, at kunne tilrettelægge vores indsats bedre fremadrettet. Og her er det særdeles nyttigt, at have en idé om hvilken styringsstrategi der er velegnet - hvor fravær af styring også er en mulig styringsstrategi.

EducationsMaster of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2017
Number of pages43
SupervisorsMorten Knudsen