Teknisk Landsforbund: Udfordringer & Muligheder

Mads Teisen & Gorm Friborg

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Masteren ser nærmere på hvordan en organisation i krise sætter strategier for at løse sin krise, og hvilken sammenhæng der kan ses mellem krisen og de valgte strategier. Der gås et lag dybere ved også at se på hvorledes der kunne være anvendt alternative strategier for løsning af krisen, og hvad det kan betyde for organisationen. Det bliver undersøgt, hvordan ledelsesformer som ?vision management? og ?Balanced Scorecard?, kan appliceres på organisationen, ligesom en ny ledelsesform tillids¬baseret ledelse analyseres i forhold til organisationen. Det konkluderes at Tillidsbaseret ledelse på længere sigt har et stort potentiale for en organisation som Teknisk Landsforbund.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2007
Number of pages98