Hvad giver værdi for patienter i det offentlige sundhedsvæsen?

Bo Biering-Sørensen

Student thesis: Master executive thesis

EducationsMaster of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages58
SupervisorsCarsten Greve