The National Football League competition through cooperation: an analysis of the business model of the National Football League

Simon Bau Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

National Football League er verdens største amerikansk fodboldliga, og den største sportsliga i USA. Med en omsætning på omtrent $8 milliarder og de højeste sports seertal i USA, udkonkurrerer NFL klart sine nærmeste konkurrenter i NHL, NBA og MLB. Dette speciale analyserer baggrunden for NFLs store succes ved at kortlægge og analysere NFLs forretningsmodel, ved at besvare følgende problemstilling: Hvad karakteriserer NFLs forretningsmodel og hvordan bidrager den til ligaens store kommercielle succes. Ved hjælp af en grundlæggende forbrugeranalyse, tages der udgangspunkt i NFL’s to primære typer af forbrugere med hver sin tilgang til spillet. Den første gruppe er holdenes fans, som ønsker at se deres hold vinde, og samtidig er forholdsvis loyale kunder. Den anden type forbrugere er dem som søger underholdning i sporten og som ønsker tætte kampe med nervepirrende afslutninger. Med udgangspunkt i sidstnævnte, forsøger NFL at skabe konkurrencemæssig balance mellem holdene for derved at øge usikkerheden om kampenes udfald. Dette medfører et NFL produkt med højere underholdningsmæssigt kvalitet. Konkurrencemæssig balance er en af årsagerne til at NFLs forretningsmodel er baseret på et tæt økonomisk samarbejde. Dette har udmøntet sig i en forretningsmodel hvor langt størstedelen af alle indtægter er ligeligt fordelt mellem de 32 hold. Dette sikrer at selv hold i små TV markeder med en lille fanbase har de økonomiske muskler til at spille med om mesterskabet hvert år, og at intet hold er truet rent finansielt. Samtidig sikrer NFLs lønloft på spillere, at alle hold har mulighed for at sikre sig dygtige spillere, og at forskellen på niveauet af spillerlønninger mellem holdene er meget lav. Lønloftet er også med til at forhindre at lønudgifter eskalerer, hvilket garanterer NFL holdene en effektiv kontrol med deres største omkostning, spillerlønninger. Samtidig sikrer den årlige draft, at de hold som klarede sig dårligst i den forrige sæson, har mulighed for at sikre sig de bedste, unge spillere fra college rækkerne. Det medfører at de lavest rangerede hold fra forrige sæson har de bedste kort på hånden i forhold til at forbedre sin spillertrup. Udover at skabe øget efterspørgsel ved at øge usikkerheden om kampenes udfald, maksimerer NFL indtjeningen fra TV kontrakterne ved at samle udbuddet af rettigheder centralt for derved at sikre en favorabel forhandlingsposition, på et marked med en udbyder og flere købere. Dette medfører at NFL skaber et marked for kamp rettigheder, hvor NFL fungerer som central sælger, og med håndfuld interesserede TV stationer. Samtidig sikrer det forholdsvis lave antal af NFL kampe, at ligaen har en forhandlingsmæssig fordel i forhold til udbud og efterspørgsel. Som et resultat af den ligelige fordeling af TV indtægter mellem NFL holdene, kan et NFL hold flytte til en mindre by uden at blive ramt økonomisk, som et hold i en liga uden økonomisk omfordeling gør. Derved giver omfordelingen af de økonomiske ressourcer NFL holdene mulighed for effektivt at true deres lokalsamfund med at flytte holdet til andre byer, hvis ikke skatteyderne betaler for et nyt stadion. Dette er i vid udstrækning praksis i NFL,hvorved holdene sikrer store offentlige tilskud til deres stadions, som udgør en essentiel del af produktionen af fodboldkampe. Et moderne stadion er samtidig essentielt for et NFL hold, da det giver holdet langt større muligheder for tjene penge på udlejning af luksus lounger. Indtjening som ikke skal omfordeles, og som holdet dermed kan beholde. Dette bevirker at den økonomiske ulighed mellem holdene er vokset de senere år, hvilket potentielt kan true NFLs økonomiske solidaritet og dermed ligaens eksistens. Alt i alt viser dette speciale at NFL har skabt en forretningsmodel som bidrager kraftigt til at kvalitets optimere NFLs primære produkt, som er fodboldkampe, samt sikre økonomisk stabilitet, for derved at gøre NFL den kommercielt mest succesfulde sportsliga i USA.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages87