Connective versus Collective Action in Social Movements: A study of co-creation of online communities

Daniel Lundgaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

I vores moderne samfund har den teknologiske revolution ændret verden og påvirket den måde, vi som aktører interagerer og lever på tværs af tid og rum (Castells, 2000). Denne proces er defineret af to logikker; the logic of collective action og the logic of connective action (Bennett & Segerberg, 2012). The logic of collective action er defineret ved stærkere koblinger, mere formel organisatorisk styring og skabelsen af en kollektiv identitet. The logic of connective action er et udtryk for den måde medierende teknologier har påvirket verden og skabt mulighed for at aktører kan organisere sig selv i omfattende og løst koblede netværk, og derved engagere sig i digitally networked action (DNA), organiseret gennem teknologi. Formålet med dette studie er at undersøge hvordan disse organisatoriske dynamikker kan identificeres i Twitter-interaktioner der finder sted i online social movements, og hvordan disse dynamikker påvirker engagement i, og deltagelsen i co-creation af online Communities. Studiet tager udgangspunkt i netnography (Kozniets, 2002) og foretager et case-studie af tre forskellige online social movements; #YesAllWomen, Black Lives Matter (#BlackLivesMatter) og ALS Ice Bucket Challenge (#IceBucketChallenge). Studiet studerer disse movements med udgangspunkt i Twitter-data samlet fra nøgle perioder af de forskellige movements. Studiet identificerer at aktører, der tager del i disse online social movements, er selvorganiserende gennem DNA, baseret på teknologiske affordances (fx et hashtag), og derved udnytter teknologien som den organiserende agent af interaktioner i disse omfattende, løstkoblede dynamiske netværk. På baggrund af sociale mediers natur og den måde de bliver brugt er personalized action frames (Bennett & Segerberg, 2012) og den frivillige selv-motiverende deling af indhold, og hvorvidt denne handling er gengældt, en integreret del af disse online movements og har stor indflydelse på deres rækkevidde og indvirkning. På samme tid kan det identificeres at aktører engagerer sig i synergistisk co-creation af dynamiske communities og derigennem arbejder mod at skabe et fælles mål med den hensigt at opnå sociale forandringer. Dette medfører at de førnævnte personalized action frames bliver artikuleret til collective action frames, der på trods af disse communities dynamiske og løst-koblede natur skaber en kollektiv identitet gennem kontinuerlige interaktioner. Disse interaktioner fører også til co-creation af fælles forståelser der konstituerer disse communities. På baggrund af disse opdagelser præsenteres en model, der afspejler hvordan de to organisations dynamikker er afspejlet i de sociale medie interaktioner der finder sted i online social movements, og hvordan disse påvirker engagement og deltagelse i co-creation af online Communities.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages91