Bang & Olufsen: En virksomhed i forandring

Kim Thisted Mortensen & Danny Krath Knudsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hvilke tiltag har Bang & Olufsen gjort for at manøvrere sig gennem finanskrisen, og er koncernen rustet til fremtidigt, at kunne tilpasse sig ændringer i efterspørgslen opstået ved skiftende omverdensforhold, industri dynamikker og efterspørgselsforhold? Besvarelsen sker på baggrund af en strategisk analyse af Bang & Olufsens faktiske tiltag og udmeldinger  inden finanskrisen (2005/06)  ved de første tegn på finanskrisen (2006/07)  under finanskrisen (2007/09)  i dag 2009 Vi vil analysere Bang & Olufsens branche og omverden, og om Bang & Olufsen har været i stand til at tilpasse sig ændringer i denne, som følge af finanskrisen. Denne analyse vil tage udgangspunkt i Bang & Olufsens faktiske handlinger samt udmeldingerne i årsrapporterne om forventningerne til koncernens følgende regnskabsår. Vi vil yderligere beskrive og analysere Bang & Olufsens strategier samt definere koncernens mål, vision og målgruppe. For at kunne vurdere Bang & Olufsens fremtid, vil vi danne os et overblik over, hvordan omverdenen har ændret sig, og hvilke tiltag Bang & Olufsen har gjort i denne sammenhæng samt om tiltagene er gjort tidsnok, eller om Bang & Olufsen kunne have forudset tendenserne bedre og handlet derefter. Analysen vil lede os over i en konklusion, og vores vurdering om, hvorvidt Bang & Olufsen har været i stand til at foretage de korrekte strategiske tiltag for at kunne ruste sig til fremtidigt, at tilpasse sig ændringer i omverdensforhold, industri dynamikker og efterspørgselsforhold. Vi vil yderligere komme med vores ideer til strategiske tiltag og produkter, som kan medvirke til at Bang & Olufsen er bedre rustet mod fremtidige udfordringer.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages115