Hvad er fremtiden for GN ReSound? En strategisk analyse

Anne Rustand & Nina Beck Thomsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Nærværende rapport omhandler en strategisk analyse af høreapparatvirksomheden GN ReSound og ejeren GN Store Nord. I høreapparatbranchen har man talt meget om, at der snart burde komme en konsolidering blandt de største producenter. En sådan konsolidering blev en realitet i 2006, da GN Store Nord solgte GN ReSound til Schweiziske Phonak, nu Sonova for 15, 5 mia. kroner. Den 12. april 2007 forbød de tyske konkurrencemyndigheder handlen på trods af, alle andre konkurrencemyndigheder havde godkendt den. Både Sonova og GN ankede beslutningen, men den tyske appeldomstol stadfæstede afgørelsen i august 2007. Herefter valgte Sonova at ophæve købet med udmeldingen om, at Sonova ikke længere ville forfølge overtagelsen af ReSound. GN Store Nord havde efter perioden med salgsprocessen og ankesagen nu en forretningsenhed, der var indstillet på salg. Flere medarbejder var opsagt eller flyttet og udvikling af nye produkter samt kundepleje var mere eller mindre sat på hold. GN Store Nord stod således med en strategisk udfordring, hvad skulle ske med forretningen GN ReSound. Formålet med opgaven er igennem en række analyser, at vurdere de strategiske muligheder for GN Store Nord og GN ReSound i forhold til omverdenen, konkurrencesituationen og markedet. Hovedvægten er lagt på GN ReSound, da det er vurderingen at udviklingen indenfor dette forretningsområde, vil danne grundlaget for det strategiske fokus.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages80