Optimering af intern værdikæde: Fokuser på dette, da den er fundamentet i virksomheden

Michael Lange

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Spild i den interne værdikæde kan resultere i at øget omsætning ikke fører til øget profit. På baggrund af ihi Bupas problemer med spild, analyseres fornyelsen i ihi Bupa for følgende: Hvordan forbedres processer, værktøjer og ledelse i fornyelsen for at minimere fejl og omarbejde, reducere omkostninger og forebygge forsinkelser, primært til gavn for ihi Bupas kunder og forsikringsmæglere, sekundært for medarbejderne. Ved brug af Lean og Kotter 8 steps teorierne identificeres og fjernes spild ved hjælp af værdistrømsanalyser for, at optimere processer samt foreslå forbedringer til ledelse af fornyelsen. Derefter optimeres processer og værktøjer yderligere ved at gå i dybden med delområder, blandt andet ved at gå i dybden med dele af værdistrømsanalysen. Til sidst analyseres hvorledes den forandring der er lavet kan forankres. Resultaterne viser at der er spild i den nuværende værdistrøm. Spild og fjernelse af den vedrører: 1. Uhensigtsmæssige processer der løses ved at omfordele processer, 2. Overproduktion af fornyelsesmateriale der løses ved at reducere mængden, 3. Deadlines der ikke overholdes, hvilket skal sikres i fremtiden, 4. Stress, der betragtes som en konsekvens af det eksisterende spild og en negativ spiral der skaber mere spild. Fjernelse af spild giver en markant forbedret værdistrøm. På baggrund af resultaterne med den generelle produktionsproces, optimeres der yderligere, ved at gå i dybden med dele af processerne. Det fører til forbedret flow som følge af sammenlægning af processer og tidsmæssig adskillelse af produktionen. Desuden forbedres standardisering og målstyring. Forankring sikres ved aktivt at forbedre processer og arbejde mod en Lean-kultur. Det vurderes at optimering af processer kan være grundlag for kulturforandringer, da de kan vise synlige resultater, der motiverer til mere forandring. Alle resultater er med til at forbedre enten processer, værktøjer eller ledelse med fokus på kundernes behov. Der er desuden synergi i løsningerne, da medarbejderne også vil have gavn af de fleste af dem. Det kan slutteligt konstateres at der er meget forbedringspotentiale.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages80