Ny Budgetteringsproces@Vejdirektoratet

Mohammad Naeem Hayat

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vejdirektoratet har igennem de sidste ca. to år gennemført en række effektiviserings projekter, lige fra organisationsændringer, implementering og optimering af økonomistyringssystemer. Finansministeriet, der tildeler Vejdirektoratet økonomiske midler via finansloven, ønsker ikke konstant overskridelser af vejprojekterne. Finansministeriet ønsker en gennemsigtighed i vejprojekterne hvis Vejdirektoratet skal tildeles flere midler. Derfor ønsker Vejdirektoratet, at indføre et system til, at skabe denne gennemsigtighed, dvs. hvorledes det økonomiske forbrug er i forhold til vejprojekterne, denne sammenhæng mangler i dag da, dette foretages i dag uafhængigt af hinanden. Der formuleres følgende spørgsmål som opgaven undersøger: Hvordan optimeres budgetteringsprocessen i Vejdirektoratet i relation til ressourceanvendelsen og gennemsigtigheden Analysen behandler spørgsmålet i tre del: Først undersøges hvilke informationer ledelsen i Vejdirektoratet mener, at mangle iforhold til koblingen mellem økonomi og faglig fremdrift. Dernæst er der analyseret hvorledes det sikres, at den specifikke viden anvendes korrekt og sidst men ikke mindst er der vist hvilke motivationsmæssige faktorer der kan anvendes for, at agenterne bliver proaktive i budgetteringsprocessen. Der er anvendt Principal/Agent teori, da denne omhandler relationer mellem en principal og agenter. Principalen har et ønske om, at agenten udfører opgaven tilfredsstillende, men principalen har et problem, der består i at opstille en belønning/straf, som giver agenten tilstrækkelig incitament til, at udføre opgaven i overensstemmelse med principalens ønsker. Ledelsen har brug for flere informationer nu hvor de har påtaget sig rollen med fordeling af budgetter via en top-down proces, dette forudsætter at ledelsen må sætte sig ind i viden omkring styring af vejprojekter. For at sikre, at denne specifikke viden anvendes korrekt i organisationen er beslutningsrettighederne opdelt mellem ledelsen og medarbejderne, budgetopfølgninger sker nu månedligt i stedet for fem gange årligt. Medarbejderne skal kunne se vigtigheden i dette – og dette sikres ved at opsætte klare præstationsmål for medarbejderne.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages52