Customers’ Selection Criteria for Third-party Logistics Providers: Setting the Framework for Conducting an Empirical Research

Francesca Simicich

Student thesis: Master thesis

Abstract

Markedet for tredje parts logistik udbydere (3PL) udvikler sig i takt med den stigende efterspørgsel fra kunder efter mere differentierede og komplekse logistik løsninger. De ønsker igennem tilpassede outsourcing logistik løsninger at opfylde markedets efterspørgsel efter at blive mere konkurrencedygtige, for derigennem at opnå forbedringer i kvalitet, effektivitet og omkostningsbesparelser takket være kapaciteten hos den valgte 3PL.
Det er derfor vigtigt præcist at undersøge, hvilke selektionskriterier der findes for valget af 3PL-udbyder fra kundernes perspektiv for, at kunne tilbyde en opdateret forretningsmodel og positionerings strategi for 3PL, der tilpasser 3PL ́s tilbud til kundernes efterspørgsel.
Formålet med dette speciale er at udvikle rammen til at undersøge den ovenfor nævnte problemstilling.
Baseret på den teoretiske ramme for 3PL factory versus 3PL lernstatt og teorien om triple bottom line, er to hypoteser blevet opstillet, der søger at afdække til hvilken grad udvælgelseskriteriet for valget af 3PL kan splittes op i en ren factory-type (standardized) eller i en ren lernnstatt-type (innovative and customized), og om bæredygtigheds kriteriet har en indvirkning overhovedet.
Fokus for dette speciale er at udvikle en ramme til at gennemføre en empirisk kvantitativ europæisk undersøgelse. For at gøre dette udviklede forskeren et spørgeskema-værktøj, som har været pre-testet af brugere af 3PL. Respondenterne udfyldte online-spørgeskemaet og sendte derefter feedback omkring strukturen og forståligheden af spørgeskemaet via email. Yderligere relevant feedback blev indhentet gennem andre kanaler.
Det vigtigste udbytte af dette speciale, er udviklingen af den forbedrede version af spørgeskemaet, der er blevet modificeret i forhold til den modtagende feedback. Dette vil muliggøre færdiggørelsen af forskningsprocessen.
Det empiriske resultat, med forbehold for dets begrænsninger, har indikeret en brugertendens mod at vælge en hybrid form af 3PL ved at have begge kapaciteter til at producere standardiserede og customized services. CSR er vigtigt, men ikke et afgørende kriterium i udvælgelsen af 3PL.
Begrænsningen ved forskningen relaterer sig til det lille antal respondenter, der pre-testede spørgeskemaet og til det faktum, at forskningen ikke blev udført i hele sin proces.
På trods af det, ligger den oprindelige værdi af forskningen i det faktum, at der er blevet skabt et nyt originalt spørgeskema-værktøj, som kan bruges til at opsamle nye opdaterede empiriske data omkring emnet om tilpasning af kunders udvælgelseskriterier ift 3PL og 3PL positionering. Det vil bidrage til at skabe ny viden og til at studere både kunders perspektiv og 3PL's positionering. Det kan udvides til et studie af de relative spørgsmål i forbindelse med markedsføring positionering strategier.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages96
SupervisorsGünter Prockl