Customer Satisfaction Within E-Commerce on the Beauty Market (Danish Consumers)

Masooma Ali & Emina Nogo

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette kandidatspeciale har til formål at undersøge hvilke faktorer der gør sig gældende når en forbruger gør brug af e–handel i relation til køb af skønhedsprodukter. Ydermere har det til formål at undersøge hvilke faktorer der er gør sig gældende i forhold til hvor tilfreds kunder er når de køber skønhedsprodukter online og hvordan deres loyalitet til en given virksomhed formes på baggrund af dette.
Metoden hvorpå den overordnede problemstilling er undersøgt er ved en udarbejdelse af 5 hypoteser der er dannet på baggrund af læst teori omhandlende e–handel, forbrugertilfredshed og loyalitet.
Disse er hypoteser er blevet bekræftet eller afkræftet ved hjælp af data, som kommer fra et spørgeskema, der er udarbejdet på baggrund af den same teori som er brugt til hypoteserne. Resultaterne vise en sammenhæng mellem hvor påvirket en forbruger er af sociale media og hvor stort deres forbrug af skønhedsprodukter er.

EducationsMSc in International Marketing and Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2018
Number of pages90
SupervisorsJuliana Hsuan