Crisis Management Teams: Developing a Theoretical Abstraction, Bridging the Gaps of Existing Literature and Practice.

Kristian Bønnelycke Andersen & Thea Beier Thrane

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale adresserer det komplekse akademiske felt, Risiko- og Krisehåndtering, i relation til konceptet; Crisis Management Teams (CMT). Feltets nuværende tilstand er af akademikere, såvel som i dette speciale, fundet til at være særdeles fragmenteret, præget af forskelligartede og til tider modstridende akademiske traditioner og positioner. Dette har ledt til flere ”gaps”, både internt i litteraturen og eksternt i relation til praksis. Formålet med dette speciale er at skabe en teoretisk abstraktion, der kan bygge bro mellem teori og praksis. Gennem en systematisk undersøgelse af litteraturen, identificeres der i alt otte faktorer igennem en iterativ proces, der alle findes at være sigende for effektiviteten af CMTs. De otte faktorer er; stress, psykometri, problemløsning, konstitution, framing, biases, krisehåndteringsplaner og hjælpemidler. Faktorerne operationaliseres herefter i en teoretisk abstraktion, hvor de konverteres til akser, igennem hvilke et relativt niveau af opmærksomhed på de enkelte kan bestemmes. For at teste abstraktionens anvendelighed, appliceres teorien gennem et organisationscentreret casestudie af virksomheden ’Alesia’ Crisis Management Consultancy. En visuel repræsentation af resultaterne fremstilles ved brug af et ’radar chart’ og en positioneringsmatrix, inspireret af psykometriske skildringer af personlighedstræk. Igennem undersøgelsen af de relevante akademiske felter, samt udviklingen af den teoretiske abstraktion, indfanges dermed de forskelligartede teoretiske traditioner i en holistisk tilgang. Den aktuelle praksis kan via den udviklede abstraktion, evalueres og positioneres i relation til faktorer der er sigende for CMTs effektivitet. Fremtidig forskning kan ved anvendelse af alternative undersøgelsesdesigns, teste abstraktionens overførbarhed og mulige begrænsninger i forhold til alternative cases.

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages118
SupervisorsSimon Krogh