Den finansielle krises indflydelse på markedet for containertransport

Berit Dommerby Kristensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Den finansielle krise og medfølgende globale recession indebar, at containerindustrien oplevede sin første nedgang i efterspørgsel, hvilket kombineret med lavere salgspriser førte til økonomiske problemer for en række rederier. Industrien er drevet af det globale forbrug, hvilket ses gennem en positiv korrelation til vækst i det globale bruttonationalprodukt (BNP). En undersøgelse af makroøkonomiske faktorer har påvist, hvordan handel mellem lande, arbejdsløshed, forbrugertillid og oliepriser alle har medført usikkerhed og dermed nedgang i al forbrug. Containermarkedet, som er fuldt afhængig af vækst i andre industrier, er blevet ramt af det fald, som der har været på tværs af industrier. Markedet for containerfragt er desuden undersøgt for strukturelle forhold, som gør, at industrien rammes hårdere end andre ved konjunktursvingninger. Høje investeringer, lange afskrivningsperioder og lange leveringstider gør, at udbud ikke kan ændres på kort sigt, og der var en stigning i kapacitet samtidigt med faldet i efterspørgsel. Betaling af den nye kapacitet resulterede med den faldende omsætning i likviditetsproblemer og følgende refinansiering hos en række rederier. I tillæg til refinansiering har markedet minimeret en række omkostninger, hvilket rangerer fra lavere brændstof til nedskæringer i antallet af medarbejdere. Den nærmere fremtid tegner med begyndende økonomisk fremgang lysere for containermarkedet, men der er fortsat stor usikkerhed, som skyldes stadig stigende kapacitet og den generelle økonomi. Samtidigt ventes det, at markedet ændres yderligere i de kommende år ved blandt andet konsolideringer. Slutteligt ses der potentiale for optimering af den finansielle struktur, såfremt investeringsforeninger ejer en større andel aktiver (skibe), hvormed rederier ikke i fremtiden vil stå overfor de samme finansielle problemer, som de har gjort under den finansielle krise.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages76