Dansk andelsboligøkonomi: Analyse samt oplæg til forbedring af gennemsigtigheden fra et forbrugerperspektiv

Anders Bjarnarson

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hovedessensen i denne opgave er at vurdere den information, som forbrugere får stillet til rådighed ved køb af andelsbolig, samt at argumentere for forbedringer til informationen. Det er en gennemgående tese i opgaven, at den information, der stilles til rådighed i dag ved andelsbolighandel, på forskellige niveauer er mangelfuld, og at mange andelskøbere ikke er fuldt oplyst, når de køber andelsbolig. Da andelsboligen er en relativ unik boligform i forhold til det øvrige boligmarked, vil andelsboligens økonomiske konstruktion indledningsvis blive afdækket. Ligeledes vil andelsboligens forholdsvis korte historie blive gennemgået inkluderende de væsentligste begivenheder for andelsboligens udvikling. Ud fra en mere generel betragtning vil andelsboligen blive vurderet ud fra en user costs beregning – altså en undersøgelse af, hvad omkostningerne er ved at bo i en andelsbolig kontra andre boligformer. Vurderingen af salgsopstillingen vil ske ved at sammenholde salgsopstilling med årsregnskaber på en række specifikke andelsboliger, som har været til salg i marts 2012. I den forbindelse vil regnskaberne blive analyseret og vigtige økonomiske nøgletal beregnet for at se, om disse resultater afspejler sig i salgsopstillingen. På baggrund af ovenstående gennemgang og analyse vil der blive argumenteret for, hvilke oplysninger der efter min vurdering bør være lovpligtige ved andelsboligsalg, og hvordan de skal formidles.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages284