Organisationens skyggeland - CRP i et konsulentperspektiv: En undersøgelse af organisationskonsulenters interventioner i organisationer med udgangspunkt i teorien om Complex Responsive Processes of relating. CRP-analysen tager udgangspunkt i casen: ”Konsulentintervention i en forvaltningsadministration”

Malis Ravn

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne undersøgelse tager udgangspunkt i, hvordan organisationer kan forstås ud fra et konsulentperspektiv. I mit daglige arbejde har jeg gennem flere år arbejdet som konsulent med organisationsforandringer indenfor fødevare- og serviceområdet. Derfor kunne jeg godt tænke mig at bruge mit HD-O-speciale som en mulighed for at undersøge organisationsforandringer i et konsulentperspektiv. Især har jeg været nysgerrig i forhold til, hvordan organisationskonsulenter bedst muligt kan bidrage til organisationers udvikling. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en case jeg kalder: Konsulentintervention i en forvaltningsadministration. I 4 måneder har jeg fulgt konsulentfirmaet Cubion på en opgave med en organisationsforandringsproces i en kommunal social- og sundhedsforvaltning.

EducationsThe Graduate Diploma in Organisation, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages71