BEPS - Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting

Wicki Høj

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Globaliseringen har fortsat større og større påvirkning, og landegrænserne nedbrydes. Der er samhandel i større grad end tidligere, hvad både gælder varer og tjeneste ydelser1. Derudover er påvirkningen af den digitale verden forsat stigende, og virksomheder som leverer digitale ydelser bliver brugt i større grad.
Sådan skriver OECD indledningsvist på deres hjemmeside om skatteundgåelse: ”Indenlandske skattebaseerosion og overskudsændring (BEPS) på grund af multinationale virksomheder, der udnytter huller og uoverensstemmelser mellem forskellige lands skattesystemer, påvirker alle lande. Udviklingslandenes højere afhængighed af selskabsskat betyder, at de lider under BEPS uforholdsmæssigt.
Forretningen opererer internationalt, så regeringerne skal handle sammen for at tackle BEPS og gendanne tilliden til indenlandske og internationale skattesystemer. BEPS-praksis koster lande 100-240 milliarder USD i tabte indtægter årligt, hvilket svarer til 4-10% af den globale selskabsindkomstskat.
Samarbejdet i OECD / G20 inklusiv ramme om BEPS implementerer over 135 lande 15 aktioner for at tackle skatteundgåelse, forbedre sammenhængen i internationale skatteregler og sikre et mere gennemsigtigt skattemiljø.2”
Skatteundgåelse er virksomheder som udnytter den nuværende lovgivning, men henblik på at skulle betale mindre skat. Virksomhederne holder sig derfor, inden for den gældende lovgivning, og forsøger ikke er bryde denne, men at udnytte lovgivningen til at skulle betale mindre skat. Selvom der ikke er tale om et brud på lovgivningen, mener man at dette underminerer retfærdigheden og integritet i skattesystemerne. BEPS er de strategier der forsøger at lukke huller og uoverensstemmelser der er mellem de forskellige landes skattesystemer.
Denne opgave vil omhandle aktion 1 ud af 15, som omhandler skatteudfordringer som opstår grundet digitalisering.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages61