Beyond budgeting: Hvordan adskiller Beyond Budgeting teorien sig fra ledelsesdelen af den gængse økonomistyringsteori, og hvilken effekt kan Beyond Budgeting teorien have i en produktionsvirksomhed?

Jens Birkedal Heilmann

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages126