En undersøgelse af virksomhedsskatteordningens regler for hæverækkefølge i forbindelse med sikkerhedsstillelse med hensyn til indgrebet i ordningen i 2014 (L 200 2013/14) samt justeringen af indgrebet i 2016 (L 652 af 8.6.2016).

Jørgen Westphal

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2017
Number of pages68