Likviditetskrisen 2007/2008: Årsager, forklaringer og følgevirkninger

Nikolaj Roy

Student thesis: Master thesis

Abstract

Med udgangspunkt i sub-prime krisen udarbejdes der en analyse af den opståede likviditetskrise i USA, Storbritannien og EU. I den forbindelse har talrige økonomer givet deres besyv på hvad der kendetegner krisen, hvorfor den startede og hvilke banker der er skyld i den og hvem der bliver ramt. Et spørgsmål der gentagne gange bliver stillet, er hvad centralbankerne skal gøre, men der stilles også spørgsmål, om krisen kunne have været undgået. Disse relevante spørgsmål konkretiseres følgende: Hvordan opstår likviditetskriser, og hvad kendetegner den nuværende likviditetskrise? Har centralbankerne FED, ECB og BOE´s initiativer afhjulpet eller forværret likviditetskrisen? Hvordan har likviditetskrisen påvirket bankerne, og hvem bliver ramt? Kunne en likviditetskrise undgås? Afhandlingen giver et indblik i ovenstående forhold på generel basis, men med uddybemde eksempler fra faktuelle forhold og cases fra banker, primært i USA, men også banker i Europa, som erkrakket i krisen.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages86