Presidential power, Bush and the war on terror

Patrick Vallik

Student thesis: Master thesis

Abstract

Når man snakker om George W. Bush og præsidentmagt i USA, omtales han som en ’imperialistisk præsident’. Udtrykket dækker over en række af præsidenter, fra Franklin D. Roosevelt til Richard Nixon, hvis stab forøgedes kraftigt i forhold til tidligere. De fik en masse undersåtter, om man vil. Men betegnelsen bruges også mere negativt om Nixons præsidentembede, hvor han nærmest regerede som en monark, uden respekt for loven og dirigerede sine undersåtter til at udføre sabotage og politisk spionage mod sine modstandere. Det siges om præsident Bush at han genopliver den imperialistiske præsident, altså Nixon udgaven. Bush bliver sammenlignet med Nixon idet han gennem sine otte år som præsident har ekspanderet sin magt betydeligt med udsæt i den særlige titel en præsident får når USA er i væbnede konflikter, som øverstbefalende for de amerikanske væbnede styrker. Denne titel trådte i kraft efter 11. september 2001 og titlen aktiverer en række krisebeføjelser som bevirker at præsidenten kan agere med større frihed, idet han skal beskytte nationen. Bush beskyldes for at have ekspanderet sin magt i overdreven stil i krigen mod terror. Ved hjælp fra specielt en mand ved navn John Yoo, en jurist fra kontoret for juridisk bistand i justitsministeriet, har Bush fået udarbejdet en række juridiske memoranda der på det nærmeste har fjernet alle juridiske bånd fra ham. Afhandlingen vurderer hvorvidt Bush har forøget sin magt i uhørt grad og hvorvidt der i så fald vil være basis for at føre en rigsretssag mod ham. Spørgsmålet er blevet forsøgt svaret ved gennemgang af de tilgængelige juridiske memoranda samt anden relevant litteratur. Bush har forsøgt at oprette en lovløs zone på Guantanamo basen hvor det amerikanske retssystem ikke har jurisdiktion. Derudover har han besluttet jævnførende sine krigsbeføjelser, at al Qaedaog Talibanfanger ikke er dækkede af Geneve konventionerne. Han har også oprettet et militærtribunalsystem til at dømme disse fanger. Bush regeringens underliggende tanke er at benytte Guantanamo til efterretningscenter, hvor der udvindes brugbare efterretninger til brug i krigen mod terror. Forhørsteknikkerne er derfor blevet opgraderet med metoder der ligger på grænsen til tortur. Disse er dog blevet lovliggjorte af Yoo gennem juridiskes memoranda. Den amerikanske højesteret har kendt flere af ovenstående tiltag på Guantanamo for ulovlige, og derigennem har Bush fået begrænset sin magt. George W. Bush kunne i teorien blive stillet for en rigsret for f.eks. ikke at have udført sine forfatningsmæssige pligter. Om der i teorien er basis for en rigsretssag mod Bush er ikke så relevant da Bush snart er fortid som amerikansk præsident.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages87