English as the corporate language: An analysis of key challenges for Danish employees and of how to enhance their English skills

Jonas Skovby Thorndahl

Student thesis: Master thesis

Abstract

I dag er der mange virksomheder i Danmark, som har implementeret engelsk som koncernsprog. Dette har skabt forventninger til de danske ansatte mht. deres sprogfærdigheder, da disse færdigheder er nødt til at være på et tilstrækkeligt niveau, for at de er i stand til at udføre deres arbejdsopgaver. Selvom danskere generelt anses for at have gode engelskfærdigheder, kan utilstrækkelige engelskfærdigheder medføre negative konsekvenser for virksomhederne. Derfor er virksomhederne nødt til at sikre, at deres danske ansattes engelskfærdigheder er tilstrækkelige - dette vil nedsætte risikoen for, at misforståelser mellem kolleger, forretningspartnere og kunder vil opstå. Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling er denne afhandlings mål at undersøge, hvilke sproglige problemer der er nøgleudfordringerne for de danske ansatte, og hvilke udfordringer der opstår, som ikke er af sproglig karakter. Ydermere er målet at analysere, hvilke metoder virksomheder kan gøre brug af for at øge de danske ansattes engelskfærdigheder. Den teoretiske ramme for denne afhandling indbefatter lingvistik, socialkonstruktivisme, socialkonstruktionisme og hermeneutik. Derudover omfatter denne afhandling også voksenlæringsteori, andetsprogstilegnelse og pragmatik, som er teorierne, der vil blive brugt for at undersøge, hvordan de danske ansatte kan øge deres engelskfærdigheder. Endvidere har denne afhandling et specifikt fokus på pragmatik som lingvistisk disciplin, da dette kan give de danske ansatte en dybere forståelse af det engelske sprog. Ydermere er denne afhandling baseret på empirisk data, som er indsamlet vha. et spørgeskema, der er blevet sendt ud til danske ansatte i internationale virksomheder i Danmark, hvor koncernsproget er engelsk. Angående hvilke sproglige problemer der er nøgleudfordringer, viser afhandlingens empiri og analyse, at 12 % af danske ansatte ikke mener, at deres engelskfærdigheder er tilstrækkelige. Derudover oplever 22,4 % jævnlige problemer, når de skal kommunikere med deres ikkedansktalende kolleger. Ydermere har 52,6 % oplevet, at de snakker forbi hinanden, når de kommunikerer på engelsk med hinanden. Dertil har 8,9 % det ikke godt med at arbejde med engelsk som koncernsprog. Slutteligt er det blevet undersøgt, om hvorvidt det er specifikke aldersgrupper, der oplever større udfordringer mht. det engelske sprog end gennemsnittet. Det viser sig, at ældre danske ansatte har større udfordringer på nogle områder end gennemsnittet, hvorimod yngre ansatte har større udfordringer end gennemsnittet på andre områder. Dette illustrerer, at det ikke kan konkluderes, at det er specifikke aldersgrupper, som har de største udfordringer mht. engelsk. Angående hvilke udfordringer der opstår, som ikke er af sproglig karakter, når man evaluerer de danske ansattes færdigheder, viser det sig, at 10,4 % af de danske ansatte kan overvurdere deres færdigheder. Ydermere viser det sig, at 7,6 %, som er del af en overgang fra et dansk koncernsprog til et engelsk, ikke har en god oplevelse med en sådan overgang. Slutteligt viser det sig, at flere problemer opstår på arbejdspladsen som følge af utilstrækkelige engelskfærdigheder; disse er misforståelser med kunder og forretningspartnere, og misforståelser mellem kolleger som fører til irritation og/eller frustration, voksenmobning og manglende social omgang. Med hensyn til at øge engelskfærdighederne hos de danske ansatte viser det sig, at 35,1 % af de ansatte, som har været del af et sådant tiltag, har opfattet det som værende utilstrækkeligt. Dette viser, at virksomhederne muligvis ikke er vidende nok inden for dette felt. Angående hvordan virksomhederne specifikt kan øge de danske ansattes engelskfærdigheder, er en konkret strategi blevet konstrueret ud fra voksenlæringsteori. Generelt indebærer strategien at lokalisere de ansatte der har lyst til at lære, at organisere undervisningen omkring dagligdagsproblemer, at sikre at undervisningen er relevant, at undervisningsmaterialet er forståeligt og at skabe et undervisningsmiljø, hvor de ansatte føler sig trygge. Derudover viser analysen og empirien, at to specifikke strategier inden for andetsprogstilegnelse vil være gavnlig ift. at øge engelskfærdighederne hos de danske ansatte, disse er the Active Control of Thought model og the interaction hypothesis (negotiation of meaning). Ydermere viser det sig, 37,6 % af danske ansatte udtrykker, at pragmatik er et aspekt inden for det engelske sprog, som de anser som den største udfordring; derfor vil det være gavnligt for de ansatte at blive undervist om pragmatik. Til dette formål findes der tre underteorier, som vil være gavnlig for de danske ansatte at lære om, disse er implikatur, talehandlinger og høflighed. Viden om pragmatik vil gøre de danske ansatte i stand til forstå den dybere betydning i det engelske sprog, og derved vil deres engelskfærdigheder blive styrket. Generelt viser empirien og analysen, at der er et betydeligt segment af danske ansatte i virksomheder med engelsk som koncernsprog, som kunne have gavn af at øge deres engelskfærdigheder. Til det formål kan voksenlæringsteori, andetsprogstilegnelse og pragmatik være udbytterigt.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2012
Number of pages122