En analyse af værdien af risikofaktorer i børsprospekter: Med børsnoteringerne af Cimber Sterling og Pandora som eksempler

Lars Andreas Hansen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages78