L 202 – Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven: Og forskellige andre love

Alice Gardalid & Line Bundgaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vi ønsker med denne hovedopgave at fokusere på ændringerne i aktieavancebeskatningsloven, herunder hvilke konsekvenser ændringerne har for selskaberne. Der har ved ændringsforslagene været lagt stor vægt på, at ændringerne ville medføre en mere enkel beskatning på både aktieavancer og udbytte. Vi vil undersøge, om udsagnet er sandsynligt, herunder om reglerne er blevet mere enkle, når det gælder beskatningen heraf.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages108