Strategisk analyse og værdiansættelse af B&O

Morten Egon Jørgensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

”Hvad er den aktuelle værdi af Bang & Olufsen-koncernen?” Besvarelsen af ovenstående vil foregå gennem en strategisk analyse, der sammenholdt med en ex post regnskabsanalyse vil danne grundlag for en ex ante budgettering. Budgetteringen vil blive lagt til grund for værdiansættelsen af B&O. Som delkonklusioner i hovedopgaven vil følgende underspørgsmål blive besvaret:  Hvorledes kan B&O’s aktuelle, strategiske position i markedet og branchen beskrives?  Hvordan kan B&O’s regnskabsmæssige performance beskrives indenfor ex post analyseperioden?  Hvordan påvirker de to ovenstående punkter en ex ante budgettering?  Hvad er den aktuelle værdi af B&O, såfremt den bestemmes ved DCF-modellen?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages93