Risikostyring: Bloombergs VaR-applikation

Christina Dyrbye Palle

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Det er bredt anerkendt, at vi står midt i den slem økonomisk krise. Den præcise årsag til krisen kan diskuteres, men der er stor enighed om, at der er blevet taget stigende risici fra bankernes side. Risikoen er taget med VaR som sikkerhed for, at der var god kontrol, hvilket ikke har været tilfældet. Dette giver anledning til følgende problemformulering: Kan finansielle aktører anvende Bloombergs VaR-applikation som et troværdigt risikoværktøj og kan nogle af Bloombergs VaR-modeller siges at være bedre end andre?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages73