Brexit: a Likely Outcome? An Investigation of the Relationship Between the United Kingdom and the European Union

Synamon Centhelia Mills

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den 23. juni 2016 stemte den britiske befolkning for at forlade EU. Resultatet kom som et chok for de fleste i EU og de respektive medlemsstater og mange undrer sig over, hvorfor den britiske nation valgte at trække sig fra det overnationale samarbejde efter 40 års medlemskab. På grund af den omstridte situation, da det er første gang, at et medlemsland skal til at udløse artikel 50 og dermed trække sig fra Unionen, er et speciale om Brexit ikke bare aktuelt og relevant men også vigtigt for, at vi kan forsøge at forstå, hvad der ligger i fremtiden for både Storbritannien og EU.
Dette speciale vil forsøge at tydeliggøre hvilke historiske, kulturelle og politiske faktorer, der har været medbestemmende for Storbritanniens forhold til EU og hvorfor disses faktorer mundede ud i Brexit. Teoretisk trækkes der på Roger Scruton og Thierry Baudets værker om nationalstaten, suverænitet, overstatsligt samarbejde og samfundsmæssig ansvarlighed. Teorier om flertalsdemokratiet og det konstitutionelle demokrati samt teorier om de juridiske og politiske strukturer i EU vil også være med til at danne et teoretisk grundlag for dette speciale. Endvidere vil specialet læne sig op af Scrutons teori om britisk konservatisme inklusiv ideer om One Nation Conservatism. Disse teorier er yderst relevante for at kunne undersøge UK-EU forholdet, da suverænitet er et område, som er meget vigtigt for briterne og den måde som det britiske samfund fungerer på. Derudover er det relevant at undersøge forskellige teorier om demokrati, da Storbritannien er et flertalsdemokrati imens EU læner sig op af den konstitutionelle demokratitradition, hvilket blandt andet har de konsekvenser, at de to enheder bruger forskellige juridiske og politiske institutioner. Teorier om britisk konservatisme inddrages tilmed, da ideologien har præget den politiske kultur og institutionerne i Storbritannien. Ydermere vil dette speciale komme ind på Storbritanniens historiske baggrund med en redegørelse om for eksempel britisk euroskepsis, de britiske, politiske og juridiske systemer og The Conservative Party.
Disse teorier vil blive undersøgt og anvendt i en række politiske taler fra politikere fra The Conservative Party og The United Kingdom Independence Party, som støttede henholdsvis kampagnen for at blive i EU og kampagner for at forlade EU. De politiske budskaber om EU og Storbritanniens rolle i det overnationale samarbejde analyseres i lyset af de teoretiske rammer for at vurdere de faktorer, som har påvirket landets forhold til EU og hvorfor Brexit skete.
Til denne diskussion tages udgangspunkt i, hvorvidt de forskellige teorier kan forklare styrker og svagheder af de politiske kampagner, hvilke faktorer der har været afgørende for Storbritanniens forhold til EU og hvorfor briterne valgte at ”sige farvel” til EU. Det hævdes, at de forskellige opfattelser af demokrati samt de uoverensstemmende juridiske og politiske institutioner i Storbritannien og EU ligger til grund for de stærke argumenter som Leave-kampagnerne brugte. Mens svagheden ved Remain-kampagnen blandt andet kan forklares ved, at konservatisme, som i bund og grund har en euroskeptisk natur, er sammenflettet i britisk politisk kultur og institutioner.
Slutteligt kan det konkluderes, at Storbritanniens udtrædelse fra EU sandsynligvis var på grund af landets anderledes politiske kultur og institutionelle struktur, hvilket antages at have ligget til grund for briternes ”nej”-stemme til at forblive et EU-medlemsland.

EducationsCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Multikulturel Kommunikation i Organisationer), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages141