Internationale finansielle markeder: Subprimekrisen og den europæiske økonomi

Martin Riedel

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Den nuværende finansielle krise har bredt sig som en steppebrand, fra nogle lokale Amerikanske boliglån, til en verdensomspændende kreditkrise, der har ramt på ufattelig mange fronter. En række aktivklasser, herunder bl.a. rentemarkedet, aktiemarkedet og kreditmarkedet er blevet berørt af denne krise. En forståelse for selve krisen, hvad der driver den, og hvad der kan stoppe den, er derfor essentiel for at kunne komme med estimater på den fremtidige udvikling i blandt andet ovenstående aktivklasser. Krisen er dog efterhånden nået til et stadie, hvor de oprindelige udspring i form af dårlige lån, pakket sammen i kompliceret CDO trancher, med sikkerhed i højst tvivlsomme ejendomme (i et skarpt faldende ejendomsmarked) ikke længere er af den største betydning. Fokus har efterhånden rettet sig mod hvilke spor, det måtte have sat sig i økonomien, samt hvad der skal til, for at der kan komme en normalisering. Dog er en forståelse for, hvordan økonomien kom til denne nu verdensomspændende kreditkrise, afgørende for at kunne vurdere, hvad der skal til for at ændre ved den. Det er med baggrund i disse betragtninger, inspirationen til denne afhandling er skabt. Afhandlingen vil indledningsvis afklare, hvad der førte til ”subprimekrisen”, samt hvilke spor den indtil videre har sat i selve økonomien. Dernæst vil afhandlingen give en gennemgang af, hvordan udsigterne for den europæiske økonomi er.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages80