Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Kaspar Hartmann-Petersen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave vil gennemgå tidligere og nugældende regler. Der vil blive foretaget teoretisk gennemgang af de tidligere gældende regler for beskatning af fortjeneste og tab på aktier og beskatning af udbytter. Videre vil der blive foretaget en teoretisk gennemgang af de regler og ændringer, som lov nr. 525 af 12. juni 2009 har medført i forhold til aktieavancebeskatningsloven. For at illustrere ændringerne og konsekvenserne, vil opgaven eksemplificere med eksempler og sammenligninger. Ud fra ovenstående er følgende hovedproblemformulering opstillet: ”Hvilke ændringer har lov nr. 525 af 12. juni 2009 medført for selskaber i forhold til aktieavancebeskatningsloven og hvilke konsekvenser har disse for selskaber?”

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages95