Beskatningsmuligheder for personligt ejede virksomheder

Tobias Kristian Fredberg Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Som virksomhedsejer findes der mange forskellige virksomhedsformer man kan vælge imellem. Til disse stilles der, til de forskellige, en bestemt række krav. En af de virksomhedsformer, hvor der forekommer færrest krav, er for virksomheder der er drevet i personligt regi, hvorimod der generelt stilles flere krav til selskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelse m.m. Flere og flere ejere vælger derfor at drive deres virksomhed som en personlig ejet virksomhed, da disse bl.a. er lettere at håndtere og desuden ikke kræver kapitalindskud og krav om revision. Det er også grunden til, at der i dag findes omkring 275.000 enkeltmandsvirksomheder i Danmark og dermed er den virksomhedsform der er flest af.1 Når du i Danmark er ejer af en personlig drevet virksomhed, forekommer der en del bestemte krav og regler, som skal overholdes for at kunne anvende de forskellige beskatningsformer der findes, og for de fleste personer kan dette godt være svært at finde rundt i. Selvstændige erhvervsdrivende kan ved hvert indkomstår vælge mellem disse tre forskellige beskatningsmuligheder: Personskatteloven, Virksomhedsordningen og Kapitalafkastordningen. Der kan være stor forskel afhængig af hvilken ordning man vælger og det er derfor ideelt at undersøge hvilken af mulighederne der er mest fordelagtig for en selv. Det kan være vigtigt at tage stilling til valget af beskatningsform, da man ved de forskellige løsninger kan opnå bestemte fordele ved at vælge den ene frem for den anden. Dog kan der også forekomme betænkelige ulemper ved den ordning man vælger, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom herpå. Såfremt, at man ikke aktivt vælger en af ordningerne ved positiv tilkendegivelse, vil reglerne for personskatteloven automatisk blive anvendt. Man vil her risikere ikke at opnå fuld fradrag for nogle af virksomhedens omkostninger. Det kan derfor godt svare sig at undersøge, hvilke af mulighederne man som virksomhedsejer skal vælge, for at undgå en mere end højst nødvendig beskatning. Det er derudover også interessant at kigge på, om der kan være andre parametre, der er værd at have for øje, inden man vælger en af ordningerne. Kan det for eksempelvis svare sig, at betale en revisor for at assistere med udarbejdelsen af regnskabet og selvangivelse og dermed overlade det skattemæssige til revisoren eller kan være en værdi i selv at tilegne sig den fornødne viden og udarbejde det hele selv?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages87