Forældrekøb: Muligheder og risici

Jeppe la Cour

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

· Hvilke muligheder og risici skal man være opmærksomme på ved brug af forældrekøbsmodellen? For at uddybe dette spørgsmål vil jeg desuden arbejde med følgende spørgsmål: o Hvilke fordele og ulemper er der ved forældrekøb? o Hvilke faktorer påvirker bolig prisdannelsen? o Hvordan ser det danske boligmarkedet ud i dag, og hvordan har udviklingen været siden 1990? o Hvilke forhold gør sig gældende, ved afvikling af en forældrekøbt lejlighed?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages76